PADI OWD Open Water Diver

PADI OWD Open Water Diver to podstawowy kurs nurkowania. Po zakończeniu kursu otrzymujesz certyfikat nurkowy (rodzaj licencji), honorowany przez centra nurkowe na całym Świecie. Daje on uprawnienia do nurkowania w wodach otwartych (jeziora, rzeki, morza i oceany) do maksymalnej głębokości 18 metrów. Nurkowania muszą odbywać się w systemie partnerskim tzn. w grupie z jednym lub kilkoma nurkami posiadającymi taki sam lub wyższy stopień.

Podstawowe informacje o kursie PADI OWD

 • Czas trwania kursu

Część teoretyczna od 1 do 3 dni w zależności od sposobu nauki (eLearning lub kurs stacjonarny/wykłady).
Część praktyczna od 2 do 5 dni w zależności od miejsca przeprowadzania kursu.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Nurkowanie do maksymalnej głębokości 18 metrów razem z partnerem (do 12 metrów w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia)

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 10 lat.
W przypadku dzieci w wieku od 10 oraz 11 lat, maksymalna głębokość to 12 metrów.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Na start zalecamy zakup własnego sprzętu „ABC” czyli: maska, fajka i płetwy.

Każdy element sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażona w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowania PADI OWD Open Water Diver?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Zawiera pięć sekcji, w których omówione są następujące tematy:

 • Świat nurka – prawa fizyki rządzące podwodnym Światem, ich wpływ na organizm nurka podczas nurkowania oraz oddziaływanie na zmysły człowieka znajdującego się pod wodą

 • Sprzęt nurkowy – podstawowy sprzęt nurkowy, zasady korzystania z niego oraz konserwacji

 • Umiejętności nurkowe – teoretyczny opis podstawowych umiejętności nurkowych, które ćwiczone są w praktycznej części kursu

 • Rozwiązywanie problemów – przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa pod wodą oraz zachowania się w sytuacjach awaryjnych

 • Korzystanie z komputerów nurkowych – informacje na temat planowania czasu i głębokości nurkowań z wykorzystaniem komputerów nurkowych oraz tabel RDP (Recreational Dive Planner)

Nauka teorii przeprowadza jest przy użyciu platformy eLearning’owej PADI. W tym wariancie na kurs teoretyczny należy przeznaczyć około 8 do 10 godzin. Alternatywnie możliwe jest uczestniczenie w wykładach oraz przeczytanie podręcznika Open Water Diver Manual – w tym wypadku kurs teoretyczny przeprowadzany jest w trakcie od 4 do 5 spotkań trwających około 2,5 godziny każde.

Oba warianty kursów zakończone są egzaminem.

Część praktyczna

Podzielona jest na dwa moduły. Pierwszym z nich jest ćwiczenie umiejętności w wodach basenowych lub basenopodobnych. Składa się z 5 nurkowań. Drugi moduł to nurkowania w wodach otwartych (jeziora, rzeki, morza lub oceany) połączona z praktyką umiejętności opanowanych podczas ćwiczeń w basenie lub wodach basenopodobnych, składa się z 4 nurkowań.

W ramach części praktycznej ćwiczone są między innymi następujące umiejętności:

 • Czyszczenie zalanej maski (do połowy lub całkowicie zalanej)

 • Odszukanie i czyszczenie z wody automatu oddechowego

 • Znaki nurkowe

 • Pięciopunktowe zanurzenie i wynurzenie

 • Używanie środka kontroli pływalności – BCD

 • Zdjęcie i założenie sprzętu – na powierzchni i pod wodą
 • Zdjęcie i założenie maski pod wodą oraz oddychanie bez maski pod wodą

 • Kontrola poziomu gazu oddechowego w butli

 • Osiąganie neutralnej pływalności

 • Procedury awaryjne: kontrolowane awaryjne wynurzenie płynąc (CESA), oddychanie z alternatywnego źródła powietrza partnera, wynurzenie z wykorzystaniem alternatywnego źródła powietrza partnera

 • Podstawy nawigacji podwodnej z wykorzystaniem kompasu

 • Planowanie nurkowania

Część praktyczna trwa od 2 do 5 dni w zależności od miejsca przeprowadzania kursu.

Uprawnienia po kursie PADI OWD Open Water Diver

Po kursie PADI OWD uzyskujesz certyfikat nurkowy, który uprawnia do:
nurkowania do maksymalnej głębokości 18 metrów razem z partnerem.

Kolejnym etapem szkolenia nurkowego jest kurs PADI AOWD Advanced Open Water Diver, który pozwala na rozwinięcie umiejętności nurkowych w ramach 5 nurkowań szkoleniowych. Po ukończeniu kursu AOWD maksymalna dozwolona głębokość nurkowań zwiększa się do 30 metrów.

Po ukończeniu kursu PADI OWD, można doskonalić swoje umiejętności na jedynym z wielu kursów na specjalizację nurkową, między innymi: