Nurkowanie z doskonałą pływalnością – PADI Peak Performance Buoyancy

Nurkowanie z doskonałą pływalnością to umiejętność poruszania się pod wodą przy minimalnym wysiłku, to instynktowne wznoszenie się i opadanie, zużywanie mniejszej ilości powietrza oraz co najważniejsze po ukończeniu kursu PADI Peak Performance Buoyancy będziesz w stanie tak ustawić się pod wodą, aby obserwować życie morskie bez zakłócania jego naturalnego środowiska.

Astronauci i nurkowie mają wspólną cechę – działają w stanie zerowej grawitacji. Stan ten dla nurka to neutralna pływalność – nie toniesz ani nie unosisz się pod wodą, a grawitacja jest tak bliska zeru, jak to tylko możliwe na ziemi. Umiejętności tej można nauczyć się z biegiem czasu tylko poprzez dużą ilość ćwiczeń i praktyki. Jeśli jesteś nowym nurkiem lub minęło trochę czasu od twojego ostatniego nurkowania, kurs PADI Peak Performance Buoyancy udoskonali podstawowe umiejętności, których nauczyłeś się jako PADI Open Water Diver i podniesie je na wyższy poziom. Dowiesz się między innymi jak dobrać odpowiednią ilość balastu, jak rozłożyć balast w celu osiągnięcia prawidłowego trymu i wyważenia, jak oszczędzać powietrze dzięki płynnemu poruszaniu się oraz jak łatwo unosić się pod wodą w pozycji poziomej i pionowej.

Podstawowe informacje o kursie PADI Peak Performance Buoyancy

 • Czas trwania kursu

Kurs trwa 1 dzień.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Umiejętność poruszania się pod wodą przy minimalnym wysiłku, mniejsze zużycie powietrza.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania należy mieć certyfikat PADI Open Water Diver lub równorzędny w innej organizacji nurkowej.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 10 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Zalecamy zakup własnego sprzętu „ABC” czyli: maska, fajka i płetwy.

Każdy element sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażoną w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowania doskonała pływalność?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Zawiera omówienie zagadnień związanych z nurkowaniem z doskonałą pływalnością:

 • Podstawowe zasady nurkowania z doskonałą pływalnością – dlaczego umiejętność pływania z doskonałą pływalnością jest ważna, dobieranie balastu

 • Wyważenie – poprawne przeprowadzenie sprawdzenia wyważenia, sytuacje w których powinno się sprawdzić wyważenie, zmiana pływalności w trakcie nurkowania

 • Sposoby poprawy pływalności – wykorzystanie BCD, wykorzystanie suchego skafandra, wykorzystanie płuc i oddechu do kontroli pływalności,

 • Umiejscowienie i rozłożenie balastu – rozmieszczenie balastu a trym

 • Wpływ sprzętu na opływowość nurka – ocena opływowości pod wodą, wpływ sprzętu na opływowość

 • Technika pływania – podstawowe techniki pływania i ich wpływ na pływalność

Nauka teorii przeprowadzana jest w czasie kilkugodzinnej sesji teoretycznej prowadzonej przez instruktora PADI. Część teoretyczna zakończona jest egzaminem.

Część praktyczna

W ramach części praktycznej przeprowadzane są warsztaty pływalności oraz dwa szkoleniowe nurkowania w wodach otwartych.

Podczas warsztatów pływalności w wodach basenopodobnych ćwiczone są następujące umiejętności:

 • Szacowanie wymaganej ilości balastu zgodnie z wytycznymi

 • Przeprowadzanie sprawdzania wyważenia przed nurkowaniem

 • Ćwiczenie kontrolowanego zanurzania i wynurzania

 • Zawiśnięcie w toni – osiągnięcie neutralnej pływalności

 • Kontrola pływalności z wykorzystaniem oddechu

 • Pływanie blisko dna bez jego dotykania

 • Przeprowadzanie sprawdzenia wyważenia po zakończonym nurkowaniu

W trakcie dwóch nurkowań na wodach otwartych ćwiczone są umiejętności nabyte na warsztatach. Sprawdzamy też jaki wpływ mają czynniki środowiska na pływalność.

 • Nurkowanie 1: wyważenie, kontrolowane zanurzenie, osiągnięcie neutralnej pływalności, zawiśnięcie w toni – różne pozycje (poziomo, pionowo), kontrola głębokości przy wykorzystaniu oddechu, kontrola wyważenia po zakończeniu nurkowania

 • Nurkowanie 2: dalsza praktyka umiejętności ćwiczonych podczas pierwszego nurkowania, efektywne pływanie pod wodą – nauka różnych sposobów, styli

Uprawnienia po kursie nurkowania doskonała pływalność

Po kursie PADI Peak Performance Buoyancy nie zyskujesz nowych uprawnień, zdobywasz za to:
umiejętność poruszania się pod wodą przy minimalnym wysiłku
dzięki czemu znacząco zmniejszasz zużycie powietrza.

Ukończenie kursu nurkowania z doskonałą pływalnością pozwala nie tylko pozostać pod wodą dłużej dzięki mniejszemu zużyciu powietrza, ale także cieszyć się możliwością podziwiania podwodnych stworzeń z nowej spokojniejszej perspektywy. Ta specjalizacja w połączeniu z kursami PADI Deep Diver (Nurkowanie głębokie) i PADI Enriched Air Diver (Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu Nitrox), poszerza możliwości każdego nurka do jeszcze bezpieczniejszego i dłuższego delektowania się niesamowitym podwodnym Światem.