Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu NITROX – PADI Enriched Air Diver

Specjalizacja PADI Enriched Air Diver – Nitrox to najpopularniejszy kurs wśród nurków rekreacyjnych. Przeznaczony jest dla osób, które chcą bezpiecznie wydłużyć swój czas przebywania pod wodą, dając sobie możliwość na jeszcze dłuższe podziwianie wyjątkowych podwodnych stworzeń lub niesamowitych wraków.

W przypadku wielu nurkowań czas pod wodą zależy od naszych limitów bezdekompresyjnych. Zwiększając zawartość tlenu i zmniejszając zawartość azotu w naszym gazie oddechowym, możemy bezpiecznie zwiększyć te limity. Na przykład: oddychając powietrzem, na 30 metrach możemy przebywać przez około 20 minut. Można ten limit bezpiecznie zwiększyć do 35 minut, stosując odpowiednią mieszankę wzbogaconego powietrza. Dzięki temu wydłużmy naszą radość z nurkowania.

Na kursie PADI Enriched Air Diver – Nurkowania na wzbogaconym powietrzu NITROX zapoznacie się z procedurami, plusami, minusami oraz teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym do 40% tlenu.

Podstawowe informacje o kursie PADI Enriched Air Diver

 • Czas trwania kursu

Kurs trwa maksymalnie 1 dzień.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu zawierającym do 40% tlenu.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania należy mieć certyfikat PADI Open Water Diver lub równorzędny w innej organizacji nurkowej.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 12 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Zalecamy zakup własnego sprzętu „ABC” czyli: maska, fajka i płetwy.

Każdy element sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażona w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowania na wzbogaconym powietrzu NITROX?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (opcjonalnie).

Część teoretyczna

Zawiera omówienie zagadnień związanych z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu:

 • Zalety i wady nurkowania na wzbogaconym powietrzu – wpływ nurkowania na wzbogaconym powietrzu na limity bezdekompresyjne, bezpieczeństwo nurkowania na wzbogaconych mieszankach oddechowych w porównaniu do nurkowania na powietrzu, narkoza azotowa

 • Sprzęt nurkowy – wymagania odnośnie sprzętu nurkowego przeznaczonego do nurkowania na wzbogaconym powietrzu, procedury postępowania z butlami ze wzbogaconym powietrzem: oznaczenie oraz napełnianie

 • Ekspozycja tlenowa – wyjaśnienie pojęcia ciśnienia parcjalnego tlenu, omówienie niebezpieczeństw związanych z toksycznością tlenową

 • Analiza mieszanek oddechowych – procedury analizy mieszanki oddechowej w butli nurkowej

 • Używania komputerów nurkowych – konfiguracja komputerów dla nurkowania na wzbogaconym powietrzu, procedury bezpieczeństwa w przypadku awarii komputera nurkowego

 • Procedury bezpieczeństwa w nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu – postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych lub wypadków nurkowych związanych z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu

Nauka teorii przeprowadzana jest w czasie kilkugodzinnej sesji teoretycznej prowadzonej przez instruktora PADI. Część teoretyczna zakończona jest egzaminem.

Część praktyczna

W ramach części praktycznej przeprowadzane są ćwiczenia analizowania mieszanki oddechowej w butli nurkowej, odpowiedniego oznaczania butli nurkowej oraz konfiguracji komputera nurkowego.

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu jest opcjonalną częścią kursu. W przypadku gdy w chwili przeprowadzania kursu nie ma możliwości przeprowadzenia nurkowania szkoleniowego lub zakres kursu go nie uwzględnia, instruktor przeprowadza razem z kursantem symulację takiego nurkowania uwzględniając: czas bezdekompresyjny, maksymalną głębokość oraz ekspozycję tlenową.

Uprawnienia po kursie nurkowania na wzbogaconym powietrzu NITROX

Po kursie PADI Enriched Air Diver uzyskujesz certyfikat nurkowy, który uprawnia do:
nurkowania z wykorzystaniem mieszanki tlenowej zawierającej nie więcej niż 40% tlenu.

Ukończenie kursu nurkowania na wzbogaconym powietrzu daje możliwość pozostania pod wodą dłużej. Ta specjalizacja w połączeniu z kursami PADI Deep Diver (Nurkowanie głębokie) i PADI Wreck Diver (nurkowanie wrakowe), poszerza możliwości każdego nurka do jeszcze bezpieczniejszego i dłuższego delektowania się niesamowitym podwodnym Światem.