PADI AOWD Advanced Open Water Diver

Kolejnym etapem edukacji nurkowej, po ukończeniu kursu nurkowego PADI OWD Open Water Diver, jest kurs PADI AOWD Advanced Open Water Diver.

Szkolenie PADI AOWD pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności nurkowych pozwalających na nurkowanie w bardziej wymagających warunkach np. nurkowanie w prądzie, nurkowanie nocne lub nurkowanie wrakowe. Podczas kursu nurek ma również możliwość poznania zasad nawigacji podwodnej oraz technik poprawiających pływalność, a co za tym idzie może zmniejszyć swoje zużycie powietrza pod wodą. Najważniejszą korzyścią z ukończenia szkolenia jest możliwość nurkowania do głębokości maksymalnie 30 metrów.

Integralną częścią kursu nurkowania PADI AOWD jest nauka filozofii „Myśl jak nurek”, której celem jest wypracowanie odpowiedzialnej postawy nurka w zakresie planowania nurkowania, świadomości sytuacji pod wodą, odpowiedniego zarządzania zadaniami pod wodą oraz doskonalenia umiejętności i nawyków nurkowych.

Podstawowe informacje o kursie PADI AOWD

 • Czas trwania kursu

Kurs trwa z reguły dwa dni i składa się z 5 nurkowań szkoleniowych. Każde z nurkowań poprzedzone jest samodzielną nauką teorii połączoną z jej omówieniem wspólnie z Instruktorem.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Nurkowanie do maksymalnej głębokości 30 metrów razem z partnerem (do 21 metrów w przypadku dzieci poniżej 15 roku życia)

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania należy mieć certyfikat PADI Open Water Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 12 lat.
W przypadku dzieci w wieku od 12 do 14 lat, maksymalna głębokość to 21 metrów.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Zalecamy zakup własnego sprzętu „ABC” czyli: maska, fajka i płetwy.

Każdy element sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażoną w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowy PADI AOWD Advanced Open Water Diver?

Kurs nurkowania PADI AOWD składa się z 5 nurkowań. Każde z nich poprzedzone jest przeczytaniem krótkiego rozdziału w podręczniku PADI Advanced Open Water Diver Manual oraz prostym testem wiedzy, który potwierdza pełne zrozumienie teorii.

Każde ze wspomnianych 5 nurkowań jest przygodą. W ramach kursu realizowane są dwie przygody (nurkowania) główne oraz trzy, które są dobierane przez nurka oraz instruktora w zależności od miejsca i warunków nurkowych oraz własnych preferencji.

Dwie przygody (nurkowania) główne, obowiązkowe:

 • Deep Adventure Dive – Nurkowanie głębokie
  Nurkowanie w zakresie głębokoście od 18 do 30 metrów, podczas którego nurek zdobywa doświadczenie w nurkowaniu głębokim. Główne umiejętności ćwiczone podczas nurkowania to: kontrola zużycia gazu oddechowego, reakcja na narkozę azotową, kontrola głębokości oraz czasów dennych (bezdekompresyjnych) z wykorzystaniem komputera nurkowego, reakcja na zmiany w środowisku wodnym następujące wraz z głębokością (np. zanikanie kolorów)

 • Underwater Navigation Dive – Nawigacja podwodna
  Podczas nurkowania ćwiczone są umiejętności nawigacji podwodnej w tym: nawigacja z wykorzystaniem naturalnych punktów odniesienia środowiska (punkty orientacyjne, słońce, falowanie itp.), nawigacja z wykorzystaniem kompasu w linii prostej i na trasie w kształcie prostokąta oraz ocena odległości pod wodą.

Trzy pozostałe nurkowania z przygodą wybierane są z pośród:

 • Boat Dive – Nurkowanie z łodzi

 • Cavern Adventure Dive – Nurkowanie kawernowe

 • Delayed Surface Marker Buoy Adventure Dive – Wystrzeliwana bojka powierzchniowa DSMB

 • Drift Adventure Dive – Nurkowanie w prądzie

 • Dry Suit Adventure Dive – Nurkowanie w suchym skafandrze

 • Enriched Air Adventure Dive – Nurkowanie nitroksowe

 • Fish Identification Adventure Dive – Identyfikacja ryb

 • Ice Adventure Dive – Nurkowanie podlodowe

 • Night Adventure Dive – Nurkowanie nocne

 • Peak Performance Buoyancy Adventure Dive – Nurkowanie z doskonałą pływalnością

 • Search and Recovery Adventure Dive – Nurkowanie poszukiwanie i wydobywanie

 • Sidemount Adventure Dive – Nurkowanie w konfiguracji sidemount

 • Wreck Adventure Dive – Nurkowanie wrakowe

Uprawnienia po kursie PADI AOWD Advanced Open Water Diver

Po kursie PADI AOWD uzyskujesz certyfikat nurkowy, który uprawnia do:
nurkowania do maksymalnej głębokości 30 metrów razem z partnerem.

Kolejnym etapem szkolenia nurkowego jest kurs PADI Rescue Diver, którego głównym celem jest zdobycie przez nurka doświadczenia i umiejętności na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych zarówno pod wodą jak i na powierzchni. Częścią kursu PADI Rescue Diver jest również szkolenie z pierwszej pomocy.

Ukończenie kursu PADI AOWD istnieje możliwość doskonalenia swoich umiejętności w ramach specjalizacji nurkowych, między innymi: