Nurkowanie w konfiguracji Sidemount – PADI Sidemount Diver

Nurkowanie w konfiguracji Sidemount, czyli z butlami zamontowanymi po bokach (w odróżnieniu od klasycznego „backmount” gdzie butla lub butle znajdują się na plecach nurka), zostało opracowane głównie ze względu na potrzeby nurków jaskiniowych, którzy nie tylko potrzebują większego zapasu gazu (dwie butle), ale też większej bezawaryjności co zapewniają dwa oddzielne źródła powietrza. W oparciu o te doświadczenia został opracowany rekreacyjny kurs nurkowy na specjalizację PADI Sidemount Diver.

Główne korzyści jakie daje kurs w konfiguracji Sidemount to:

 • umożliwienie lepszego ułożenia sprzętu pod wodą – zapewnia lepszą opływowość sylwetki nurka, a co za tym idzie zmniejsza opór stawiany wodzie, co pozwala na zmniejszenie wysiłku wkładanego w poruszanie się

 • łatwiejszy transport sprzętu na powierzchni – butle przymocowujemy do uprzęży Sidemount dopiero w wodzie

 • zmniejszone obciążenie dolnej części pleców

 • zwiększenie bezpieczeństwa pod wodą poprzez redundancyjne (zapasowe) źródło powietrza – w konfiguracji Sidemount nurkujemy z reguły z dwoma butlami

 • możliwość monitorowania całego sprzętu – obie butle znajdują się w zasięgu wzroku nurka

 • zwiększony zapas gazu oddechowego, czyli dłuższy czas pod wodą

Podstawowe informacje o kursie PADI Sidemount Diver

 • Czas trwania kursu

Kurs trwa maksymalnie 3 dni.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Możliwość nurkowania w sprzęcie w konfiguracji Sidemount.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania należy mieć certyfikat PADI Open Water Diver lub równorzędny w innej organizacji nurkowej.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 15 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

W czasie kursu PADI Sidemount Diver dużo czasu poświęcimy na dopasowanie sprzętu. W odróżnieniu od standardowego sprzętu, używanego w nurkowaniu rekreacyjnym, tutaj mamy dużą dowolność w tym jak skonfigurujemy sprzęt.

Rodzaj uprzęży oraz systemu balastowego, worek wypornościowy (BCD), długość węży drugich stopni automatów, zamocowanie manometrów – wszystkie te parametry można dostosować do potrzeb nurka, tak aby wszystkie elementy były dobrze dopasowane i pozwalały swobodnie poruszać się pod wodą.

W czasie kursu wykorzystywany będzie następujący sprzęt nurkowy:

 • ABC: maska, fajka, płetwy – w konfiguracji sidemount fajka zamocowana na stałe do maski może przeszkadzać w korzystaniu z automatów (zahaczanie o węże), dlatego zaleca się aby była to fajka składana, którą można schować do kieszeni

 • dwie butle ze sprzężony powietrzem

 • uprząż Sidemount skonfigurowana indywidualnie do potrzeb nurka wraz z workiem wypornościowym do kontroli pływalności (BCD)

 • dwa niezależne automaty oddechowe, każdy wyposażony w jeden drugi stopień (w tym jeden z nich na wężu o długości co najmniej 2 metry), manometry, jeden z automatów musi posiadać wąż do inflatora BCD

 • system balastowy

 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowania w konfiguracji Sidemount?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Zawiera omówienie zagadnień związanych z nurkowaniem w konfiguracji Sidemount:

 • Zalety i wady nurkowania w konfiguracji sidemount

 • Sprzęt nurkowy – omówienie głównych elementów sprzętu nurkowego dla konfiguracji Sidemount: uprzęże nurkowe, rodzaje i charakterystyka różnych butli nurkowych, konfiguracja automatów, systemy balastowe, akcesoria, przypinanie i poruszanie się z butlami zamocowanymi po bokach

 • Techniki nurkowania – wchodzenie oraz wychodzenie z wody, wyważenie (ilość balastu), zarządzanie gazem oddechowym, dopasowanie sprzętu w celu osiągnięcia prawidłowego trymu, sposób płynięcia, odłączanie butli z gazem oddechowym od uprzęży pod wodą

 • Problemy oraz trudności w czasie nurkowania w konfiguracji Sidemount – zachowanie w sytuacji braku powietrza podczas nurkowania z dwoma butlami, dzielenie się powietrzem w konfiguracji Sidemount

Nauka teorii przeprowadzana jest w czasie kilkugodzinnej sesji teoretycznej prowadzonej przez instruktora PADI. Część teoretyczna zakończona jest egzaminem.

Część praktyczna

Część praktyczna składa się z warsztatu sprzętowego, jednego nurkowania w wodach basenopodobnych oraz dwóch nurkowań w wodach otwartych.

Warsztat z konfiguracji sprzętu Sidemount

W czasie warsztatu pracujemy z uprzężą Sidemount oraz automatami oddechowymi, które wykorzystywane będą podczas nurkowań. Dostosowujemy je do potrzeb nurka, jego budowy ciała oraz możliwości ruchowych. Celem warsztatu jest takie dopasowanie sprzętu, które umożliwi osiągnięcie perfekcyjnego trymu pod wodą.

Nurkowanie w wodach basenopodobnych

W czasie tego nurkowania ćwiczone są następujące umiejętności:

 • Złożenie sprzętu oraz przygotowanie sprzętu do nurkowania

 • Wejście do wody oraz podczepienie butli

 • Napełnienie oraz używanie BCD, płynięcie po powierzchni

 • 5-punktowe zanurzenie

 • Monitorowanie zużycia powietrza oraz zarządzanie gazem oddechowym poprzez zmianę automatu oddechowego zgodnie z planem opracowanym przed nurkowaniem

 • Wypracowanie prawidłowego trymu pod wodą oraz przećwiczenie różnych stylów pływania

 • Ćwiczenie symulowanej sytuacji awaryjnej: brak powietrza i dzielenie się powietrzem, awaria pierwszego stopnia lub zaworu butli

 • Odłączenie węża inflatora od worka wypornościowego (BCD)

 • Odłączenie oraz przyłączenie jednej z butli do uprzęży Sidemount

 • Odłączenie dolnego mocowania butli oraz płynięcie z butlą nurkową przed sobą

 • Wynurzenie oraz wyjście z wody

Nurkowanie w wodach otwartych

W czasie nurkowania w wodach otwartych ponownie ćwiczone są umiejętności z nurkowania w wodach basenopodobnych. Główny nacisk podczas nurkowań szkoleniowych kładziony jest na wyrobienie dobrych nawyków podczas płynięcia z butlami zamocowanymi po boku, wypracowanie dobrego trymu oraz zbudowanie pewności siebie nurka. Dodatkowo ponownie ćwiczone są reakcje na sytuacje awaryjne, mogące wystąpić podczas nurkowania w konfiguracji Sidemount.

Uprawnienia po kursie nurkowania w konfiguracji Sidemount

Po kursie PADI Sidemount Diver uzyskujesz certyfikat nurkowy, który uprawnia do:
nurkowanie w konfiguracji Sidemount (dwie butle podczepione po bokach).

Ukończenie kursu nurkowania w konfiguracji Sidemount, dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych źródeł powietrza i co za tym idzie podwojeniu zapasu gazu oddechowego, pozwala pozostać pod wodą dłużej. Ta specjalizacja w połączeniu z kursami PADI Deep Diver (Nurkowanie głębokie) i PADI Enriched Air Diver (Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu NITROX), poszerza możliwości każdego nurka do jeszcze bezpieczniejszego i dłuższego delektowania się niesamowitym podwodnym Światem.