PADI Odkryj Nurkowanie

PADI Odkryj Nurkowanie to przygoda stworzona dla tych, którzy chcą spróbować nurkowania i doświadczyć niesamowitego podwodnego Świata. Po zakończeniu przygody nurek otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie, który nie uprawnia jednak do dalszego samodzielnego nurkowania. W celu uzyskania podstawowego stopnia nurka konieczne jest ukończenie kursu nurkowania PADI Open Water Diver.

Maksymalna głębokość dla nurkowania PADI Odkryj Nurkowanie to 12 metrów. Nurkowanie odbywa się pod bezpośrednim nadzorem Instruktora nurkowania PADI.

Podstawowe informacje o przychodzie PADI Odkryj Nurkowanie

 • Czas trwania

Z reguły jest to pół dnia, w trakcie którego nurek przechodzi krótkie przeszkolenie teoretyczne, szkolenie w wodach basenowych lub basenopodobnych i uczestniczy w nurkowaniu w wodach otwartych (jezioro, rzeka, morze lub ocean).

 • Uprawnienia

Przygoda nie daje uprawnień do późniejszego samodzielnego nurkowania.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 10 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Komplet sprzętu, na czas trwania przygody PADI Odkryj Nurkowanie, można wypożyczyć w centrum nurkowym lub od Instruktora nurkowania PADI.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażona w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda przygoda PADI Odkryj Nurkowanie

Przygoda składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Podczas krótkiego wykładu Instruktor omówi z Tobą następujące tematy:

 • Zasady oddychania i techniki wyrównywania ciśnienia pod wodą
 • Używanie sprzętu nurkowego
 • Znaki nurkowe
 • Techniki oczyszczania automatu i maski z wody
 • Dbałość o środowisko wodne
 • Znaczenie obserwowania instruktora i pozostawania w jego pobliżu oraz ograniczenia programu i wartość dalszego szkolenia

Wykład teoretyczny trwa około 30 minut do godziny. W czasie jego trwania Instruktor PADI zademonstruje dokładne działanie sprzętu, z którego będziesz korzystać pod wodą. Wykład zakończony jest prostym quizem, który potwierdza zdobycie wiedzy. W przypadku jeżeli potrzebne będzie powtórzenie zagadnień teoretycznych – instruktor wytłumaczy je jeszcze raz oraz pomoże Ci zrozumieć podstawowe zasady nurkowania.

Część praktyczna

Podzielona jest na dwa moduły. Pierwszym z nich jest ćwiczenie umiejętności w wodach basenowych lub basenopodobnych. Druga część to nurkowania w wodach otwartych (jeziora, rzeki, morza lub oceany). Przed każdą z tych części instruktor dokładnie omówi jej przebieg oraz wszelkie procedury bezpieczeństwa z nią związane.

W ramach części praktycznej w wodach basenowych lub basenopodobnych ćwiczone są następujące umiejętności:

 • Oddychanie pod wodą z wykorzystaniem automatu oddechowego

 • Oczyszczenie automatu oddechowego

 • Odszukanie automatu oddechowego pod wodą

 • Techniki wyrównywania ciśnienia

 • Napełnianie i opróżnianie środka kontroli pływalności (BCD) na powierzchni

Po zakończeniu części praktycznej w basenie lub wodzie basenopodobnej następuje nurkowanie z instruktorem w wodach otwartych – czyli podwodna wycieczka będąca główną i najprzyjemniejszą częścią przygody.

Co uzyskasz po ukończeniu przygody PADI Odkryj Nurkowanie?

Po zakończeniu przygody PADI Odkryj Nurkowanie otrzymujesz certyfikat ukończenia, który jednak nie umożliwia późniejszego samodzielnego nurkowania. W celu zdobycia podstawowego certyfikatu nurkowego konieczne jest ukończenie kursu PADI Open Water Diver.
Przygoda PADI Odkryj Nurkowania może być zaliczona jako pierwsze nurkowanie basenowe w ramach kursu PADI Open Water Diver.