Kursy Nurkowania

Podwodny Świat zajmuje około 70% powierzchni Ziemi. Olbrzymia jego część to niezbadane do dzisiaj głębiny, jednak najpiękniejszy fragment Wszechoceanu kryje się tuż pod powierzchnią wody gdzie dociera jeszcze światło słoneczne umożliwiając rozkwit i istnienie życia.
Niezwykła bioróżnorodność podmorskiej flory i fauny od lat popycha ludzi do eksploracji tego środowiska. Jacques-Yves Cousteau oraz Émile Gagnan opracowali w 1942 prototyp “podwodnego płuca”, które umożliwiło człowiekowi oddychanie pod powierzchnią wody. Od tego czasu nastąpił rozkwit nurkowania jakie znamy dzisiaj.

Nurkowanie jest aktywnością dla każdego.

Wodne środowisko nie jest jednak naturalne dla człowieka, a dłuższe w nim przebywanie stawia wiele wyzwań przed ludzkim organizmem. Z coraz większą popularyzacją nurkowania pojawiła się konieczność opracowania bezpiecznych zasad, których przestrzeganie pozwoliłoby na przebywanie pod wodą każdemu, kto zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności.

W latach 1960 – 1970 zrodziły się organizacje nurkowe, których głównym zadaniem było opracowanie, stworzenie i wdrożenie odpowiedniego systemu szkoleń oraz popularyzacja nurkowania. Tak powstała idea nurkowania rekreacyjnego (lub sportowego), które charakteryzuje się przede wszystkim dostępnością dla każdego, niezależnie od wieku – wystarczy już kilkudniowy kurs nurkowania, żeby zdobyć podstawowy certyfikat nurka, uprawniający do nurkowania bez nadzoru profesjonalnego instruktora. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nurkowanie rekreacyjne ograniczone jest limitami – maksymalna głębokość to 40 metrów, należy nurkować z co najmniej jednym partnerem oraz przestrzegać tzw. limitów bezdekompresyjnych, które określają jak długo można pozostać pod wodą bez wynurzania się.

Jak rozpocząć przygodę z nurkowaniem?

Niezależnie od motywacji, która sprawia że chcemy rozpocząć przygodę z nurkowaniem, pierwsze kroki są zawsze ekscytujące, ale też w pewien sposób stresujące – mamy znaleźć się za chwilę w całkowicie nowym, pięknym ale też niebezpiecznym środowisku.

Jako pierwszy krok do zostania nurkiem można wybrać przygodę – Odkryj Nurkowanie.
Daje ona możliwość, po krótkim przeszkoleniu teoretycznym, zanurkowania na głębokość nie większą niż 12 metrów razem z instruktorem. Takie doświadczenie nie pozwala otrzymać licencji na nurkowanie, ale wiemy już czy ta aktywność jest dla nas.

Kolejny krok to szkolenie podstawowePADI OWD Open Water Diver. Na szkoleniu można zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i opanować umiejętności nurkowe, które umożliwią bezpieczne nurkowanie. Taki kurs trwa od 2 do 5 dni.

Czy można nurkować bez ukończenia kursu? Nurkowanie bez odpowiedniego przeszkolenia może być bardzo niebezpiecznie i prowadzić do urazów, w niektórych przypadkach nawet śmiertelnych. Głównym elementem każdego ze szkoleń jest opanowanie wiedzy i umiejętności zapewniających bezpieczeństwo pod wodą. Ukończenie kursu nurkowania powinno być absolutnie pierwszym krokiem przed samodzielnym nurkowaniem.

Organizacje Nurkowe

Każdy nurek, rozpoczynający swoją podwodną przygodę staje przed wyborem, w której ze znanych organizacji chciałby zrobić kurs nurkowania.

Na Świecie istnieje około 50 organizacji szkolących nurków. Certyfikaty wydawane przez większość z nich uznawane są przez centra nurkowe na całym Świecie, a zasady kształcenia nurków w zakresie nurkowania rekreacyjnego każdej z organizacji określa norma ISO 24801-2 .

Najbardziej znane organizacje nurkowe to:

PADI – Professional Association of Diving Instructors

Najbardziej rozpoznawalna organizacja nurkowa na Świecie. Powstała w 1966 roku w USA.
Kursy nurkowania PADI oparte są na opanowaniu umiejętności zdefiniowanych dla poszczególnych poziomów kształcenie nurków. Na początkowych kursach nurkowania kładziony jest nacisk na praktyczną wiedzę, bezpieczeństwo i umiejętności motoryczne. Nurkowie zapoznawani są również z podstawami fizyki i fizjologii nurkowania od samego początku ścieżki nauki. Bogata baza materiałów w postaci zarówno książkowej jak i filmów, pozwala na szybkie zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

SSI – Scuba Schools International
Organizacja powstała w 1970 roku w Kalifornii, USA. Podobnie jak PADI jest znana na całym Świecie i dzięki swojemu niezwykle przyjaznemu dla nurków systemowi szkoleń, zyskuje szybko na popularności. Oferuje ponad 30 różnych specjalizacji, dzięki którym można zdobyć bardzo unikalne doświadczenie.

SDI – Scuba Diving International
Dosyć młoda organizacja, powstała w 1999 roku, jako uzupełnienie TDI (Technical Diving International), największej i najbardziej rozpoznawalnej organizacji kształcącej nurków technicznych. Unikalną cechą tej organizacji jest oferowany kurs Solo Diver, który umożliwia już na poziomie rekreacyjnym nurkowanie w pojedynkę.

NAUI – National Association of Underwater Instructors
Organizacja non-profit, założona w 1960 roku. Swoją główną siedzibę ma na Florydzie, USA. Rozpoznawana jest głównie w Stanach Zjednoczonych gdzie, według standardów tej organizacji szkoleni są żołnierze NAVY Seals oraz Straż Przybrzeżna. Jednym z pierwszych członków zarządu NAUI był znany wszystkim legendarny nurek Jacques-Yves Cousteau.

CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
Założona w Monako w styczniu 1959 roku. Cieszy się największą popularnością w Europie, gdzie zrzesza wiele federacji nurkowych krajów członkowskich. Składa się z trzech głównych komitetów: sportowego, technicznego i naukowego, które nadzorują metody i środki kształcenia nurków.

Dlaczego warto zrobić kurs nurkowania?

Będąc nurkami zyskujemy dostęp do cudownego Świata, który kryje się pod powierzchnią wody. Każdy nurek odnajduje inną przyjemność w byciu pod wodą. Dla jednych jest to możliwość obcowania z podwodnymi stworzeniami, dla innych uczucie nieważkości, którego możemy doświadczyć pod powierzchnią wody, a dla jeszcze innych możliwość przełamywania kolejnych barier dzięki poszerzaniu wiedzy i nurkowaniu w coraz to ciekawszych i stawiających większe wyzwania miejscach.

Główne korzyści ze skończenia kursu nurkowania i posiadania certyfikatu nurkowego to:

  • możliwość nurkowania z partnerem (bez instruktora)
  • możliwość rozwijania umiejętności po podstawowym kursie nurkowania, dzięki czemu zyskujemy dostęp do wielu przepięknych raf oraz wraków – położonych czasami trochę głębiej lub na bardziej wymagających nurkowiskach
  • niższy koszt nurkowania – mając certyfikat nie musimy nurkować z instruktorem, dzięki czemu każde nurkowanie jest dużo tańsze
  • dostęp do miejsc nurkowych położonych głębiej – ograniczenie dla przygody PADI Odkryj Nurkowanie (nurkowanie z instruktorem) to z reguły 12 metrów

Kursy nurkowania PADI

Program kursów nurkowania PADI skoncentrowany jest na potrzebach nurków, tak aby w łatwy ale zarazem odpowiedzialny i bezpieczny sposób rozwijać ich umiejętności.

Ukształtowana na przestrzeni wielu lat ścieżka szkoleń daje możliwość zdobywania nowej wiedzy w sprawdzony i uporządkowany sposób.

Przygoda, która po krótkim przeszkoleniu teoretycznym umożliwia zanurkowanie z instruktorem do maksymalnej głębokości 12 metrów. Idealny sposób na sprawdzenie czy nurkowanie jest dla Ciebie.

PADI OWD Open Water Diver – Podstawowy Kurs Nurkowania

Przez wiele organizacji nazywany Open Water Diver. Pozwala zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności, aby nurkować w wodach otwartych w systemie partnerskim (tzn. z co najmniej jednym partnerem). Ograniczenie głębokości do 18 metrów. Pierwszy stopień zakończony przyznaniem licencji.

PADI AOWD Advanced Open Water Diver – Zaawansowany Kurs Nurkowania

Kurs nurkowania który daje możliwość uzyskania wiedzy o zaawansowanych technikach nurkowych np. nurkowanie głębokie, nurkowanie w prądzie. Otwiera również drogą do zdobycia wielu zaawansowanych specjalizacji nurkowych. Po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji pozwala na zanurzenie do maksymalnej głębokości dla nurkowań rekreacyjnych – 40 metrów.

PADI Rescue Diver – Nurek Ratownik

W czasie kursu nurkowania zdobywa się wiedzę o ratownictwie podwodnym. Opanowanie sposobu postępowania w wielu kryzysowych scenariuszach pozwala nurkowi ratownikowi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas nurkowania zarówno z partnerem jak i grupą nurków.

PADI Divemaster – Przewodnik Podwodny

Kurs nurkowania profesjonalny po ukończeniu którego można pracować w centrum nurkowym. Jako profesjonalista zyskujemy możliwość pomagania innym nurkom pod wodą jako przewodnik lub szkolenia nowych nurków jako instruktor.

Specjalizacje nurkowe PADI

Oprócz zdobywania kolejnych stopni nurkowych, po ukończeniu podstawowego kursu nurkowania (PADI OWD Open Water Diver) istnieje możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozszerzania wiedzy teoretycznej podczas kursów na specjalizacje nurkowe. PADI przygotowało szereg interesujących szkoleń, które pozwalają na zdobycie doświadczenia w nurkowaniu w bardziej wymagających środowiskach (np. nurkowanie w prądzie lub nocą) lub przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (konfiguracja Sidemount, suchy skafander).

Ciekawa struktura szkoleń podzielonych na część teoretyczną i praktyczną, pozwala w prosty i szybki sposób, z reguły w ciągu jednego lub dwóch dni, zdobyć cenne doświadczenie, dzięki któremu nurkowanie będzie jeszcze ciekawsze, bezpieczniejsze i pełne nowych wrażeń.

Specjalizacje nurkowe możliwe do uzyskania po kursie nurkowania PADI OWD:

Specjalizacje nurkowe możliwe do uzyskania po kursie nurkowania PADI AOWD: