Nurkowanie wrakowe – PADI Wreck Diver

Pokusa odkrywania zatopionych wraków jest czymś, czemu wielu nurków nie może się oprzeć, a wiedza i umiejętności zdobyte na kursie nurkowania wrakowego – PADI Wreck Diver, pozwalają robić to bezpiecznie. Nurkowanie wrakowe jest możliwością zajrzenia w przeszłość, odkrycia często tragicznych ale też fascynujących historii. Wraki to nie tylko stworzone przez człowieka konstrukcje, które ze względu na splot niefortunnych zdarzeń znalazły się pod wodą, to również siedliska dla wielu morskich stworzeń, które uwielbiają zaszywać się w ich zakamarkach.

Na kursie nurkowania wrakowego – PADI Wreck Diver rozszerzysz swoją widzę o:

 • Planowanie, organizacja, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z nurkowaniem wrakowym.

 • Przygotowanie i użycie specjalnego ekwipunku wymaganego do nurkowania na wrakach

 • Techniki nurkowania w ograniczonej widoczności i procedury awaryjne.

Większość wraków leży głębiej niż 18 metrów, dlatego oprócz kursu wrakowego polecamy ukończenie kursu nurkowania głębokiego – PADI Deep Diver (maksymalna głębokość do 40 metrów), co pozwoli swobodnie odkrywać ciekawe wraki.

Podstawowe informacje o kursie PADI Wreck Diver

 • Czas trwania kursu

Kurs trwa 2 dni.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Penetracja wraków, będąc w zasięgu światła dziennego do głębokości posiadanych uprawnień.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania należy mieć certyfikat PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędny w innej organizacji nurkowej.

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 15 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medycznePADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Zalecamy zakup własnego sprzętu „ABC” czyli: maska, fajka i płetwy.

Każdy element sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu.

Na podstawowe wyposażenie nurka składa się:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażona w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Dodatkowo w celu penetracji wraku niezbędne będzie wyposażenie dodatkowe (możliwe do wypożyczenia):

 • latarka nurkowa

 • szpulka i kołowrotek

Jak wygląda kurs nurkowania wrakowego – PADI Wreck Diver?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Zawiera omówienie zagadnień związanych z nurkowaniem wrakowym:

 • Nurkowanie wrakowe a prawo – jak wyglądają ograniczenia prawne w nurkowaniu na wrakach i dlaczego zostały wprowadzone, interakcja z wrakami (przedmioty ruchome), odpowiedzialność nurka za przestrzeganie lokalnego prawa nurkowania na wrakach

 • Zagrożenia w nurkowaniu wrakowym – główne rodzaje zagrożeń dla nurka podczas nurkowania w pobliżu wraku i jego penetracji oraz sposoby ich unikania

 • Techniki nurkowania wrakowego – planowanie nurkowania, nawigowanie na wraku, specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas nurkowania, nurkowanie na wraku w prądzie

 • Mapowanie wraku – narzędzia używane do wykonania mapy wraku oraz ich użycie

 • Penetracja wraku – specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas penetracji wraku, ograniczenia, techniki wpływania do wraku oraz poruszania się w środku, wykorzystanie linki, sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych

Nauka teorii przeprowadzana jest w czasie kilkugodzinnej sesji teoretycznej prowadzonej przez instruktora PADI.

Część praktyczna

W ramach części praktycznej przeprowadzane są cztery nurkowania szkoleniowe:

 • Nurkowanie 1. Nurkowanie „na zewnątrz” wraku, utrzymywanie neutralnej pływalności, identyfikacja zagrożeń związanych z wrakiem, identyfikacja miejsca wynurzania.

 • Nurkowanie 2. Mapowanie wraku z uwzględnieniem potencjalnych wejść do penetracji wraku.

 • Nurkowanie 3. Ćwiczenie przygotowania linki penetracyjnej na zewnątrz wraku w zespołach partnerskich. Pływanie wzdłuż linki.

 • Nurkowanie 4. Penetracja wraku: planowanie zużycia powietrza, pływanie bez mącenia dna, utrzymywanie kontaktu z linką, używanie latarki

Uprawnienia po kursie nurkowania wrakowego – PADI Wreck Diver

Po kursie PADI Wreck Diver uzyskujesz certyfikat nurkowy, który uprawnia do:
penetracji wraków, będąc w zasięgu światła dziennego do głębokości posiadanych uprawnień.

Ukończenie kursu nurkowania wrakowego daje możliwość odkrywania wnętrz wraków. Ta specjalizacja w połączeniu z kursami PADI Deep Diver (Nurkowanie głębokie) i PADI Enriched Air Diver (Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu NITROX) poszerza możliwości każdego nurka do jeszcze bezpieczniejszego i dłuższego delektowania się niesamowitym podwodnym Światem.